slide
tovább ...

Slide 1

Csatlakozzon Egyesületünkhöz!
slide
tovább ...

Slide 2

Vállalati rehabilitációs koordinátor - új, egyedülálló képzés az Esély Akadémián!
slide
tovább ...

Slider 3

Kíváncsi más vállalatok esélyegyenlőségi jó gyakorlataira?
slide
tovább ...

Slider 4

IV. Esélykonferencia, a generációk sokszínűségéről
slide
tovább ...

Slider 5

Diversity Charter Magyarországon
slide
tovább ...

Slider 6

Felelős foglalkoztatók Magyarországon - Diversity Charter
slide
tovább ...

Slider 7

Sokszínű Szervezet TOP 10

Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„SOKSZÍNŰ GENERÁCIÓKON ÁT 2015”

A munkahelyek generációs sokszínűsége terén kialakult jó gyakorlatok megosztására

 

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA

Az mtd Tanácsadói Közösség-et működtető mtd Tanácsadó Kft. egy társadalmi célú üzleti vállalkozás. Tanácsadási, képzési tevékenységünkkel, kétévenkénti kutatásunkkal és az azt követő szakmai konferenciával támogatni kívánjuk a munkaerőpiacon hátránnyal élő, dolgozni kívánó személyekre nyitott, befogadó szervezeti kultúrák kialakulását, elterjedését. Hisszük és tapasztaljuk, hogy az üzleti célokkal harmonizáló, tudatosan felépített, stratégiailag megalapozott esélyegyenlőségi intézkedések nagyban hozzájárulnak a vállalatok pozitív társadalmi megítéléséhez, CSR tevékenységük sikeréhez.

Célunk, hogy a magyarországi intézmények és nagyvállalatok mellett, a kis- és közép-vállalkozások vezetői és HR szakemberei mind nagyobb körben élni tudjanak a munkahelyi diverzitás adta üzleti előnyökkel, ezért is törekszünk a piaci információk, szakmai ismeretek hatékony megosztására.

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA, ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Örvendetesnek tartjuk, hogy napjainkban egyre több vállalat ismeri fel a sokszínű munkaerő alkalmazásában rejlő gazdasági előnyöket, és tesz erőfeszítéseket azért, hogy foglalkoztatási gyakorlatát befogadóvá tegye.

Jelen felhívásunk egyaránt vonatkozik a nagyvállalatokra, valamint a kis- és középvállalkozásokra, intézményekre és arra ösztönzi az ország különböző régióiban működő szervezeteket, hogy osszák meg velünk, és a munkaerőpiac további szereplőivel a munkahelyek generációs sokszínűségét támogató jó gyakorlataikat. A beérkezett pályázatok feldolgozását, elemzését és egy szakmai bizottság általi értékelését követően az mtd Tanácsadói Közösség 2015. május 28-án tartandó IV. Esélykonferenciáján (www.eselykonferencia.hu) díjazza a 3 legmagasabb pontszámot elérő jó gyakorlatot, továbbá színvonalas „Best practice” kiadványában és az egyedülálló rendezvény során részletesen bemutatja az összes jó gyakorlatot.

Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a cégek közötti további párbeszédhez, eszmecseréhez a témában. A pályázati adatlap kitöltése egyben segítheti a programon résztvevő vállalkozásokat az esélyegyenlőségi terveikkel kapcsolatos kérdések végiggondolásában is.

 

A PÁLYÁZAT TARTALMA

a, komponens: ADATLAP – kötelező.

A vállalat generációs sokszínűségének szöveges bemutatása, az itt letölthető pályázati adatlap alapján. Egy pályázó szervezetnek módjában áll több a generációs sokszínűséget támogató jó gyakorlatot, intézkedést bemutatni, ezzel is növelve az esélyeit, hiszen minden gyakorlat egyedi értékelésben részesül. A kitöltött pályázati adatlapot elektronikus formában kérjük benyújtani!

b., komponens: VIDEÓ A MUNKAHELYI SOKSZÍNŰSÉGRŐL – opcionális, de előnyt jelent a bírálat során.

A szövegesen bemutatott intézkedés („a” komponens) a lentebb megadott technikai feltételeknek megfelelő videóval való alátámasztása. A videó lehet „elvont”, bemutathat bármilyen a vállalati környezetbe rögzített sokszínűségi témát, azonban a bemutatott intézkedéshez egyértelműen kapcsolódva plusz pontot jelent a pályázat értékelésénél. Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak hazai munkakörnyezetben készült videó anyagot áll módunkban elfogadni!

 

A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázatban az alábbi gazdálkodó szervezetek képviselőik, munkavállalóik útján vehetnek részt; mikro-, kis-, és közepes méretű vállalkozások, nagyvállalatok, állami, és/vagy önkormányzati, járási intézmények, nonprofit kft-k, rt-k vehetnek részt mérettől, alkalmazotti létszámtól függetlenül. A pályázat beadója és a fotó készítője lehet két különböző személy, de a pályázatban nevüket, a gazdálkodó szervezeten belüli tisztségüket meg kell adni.

 

A PÁLYÁZAT KRITÉRIUM RENDSZERE

A határidőre beérkezett pályázatokat 3 tagú független, szakmai zsűri bírálja el, az alábbi kritériumok alapján:

Kritériumok

Elérhető pontszám

A pályázat célkitűzésének való megfelelés(Például: szem előtt tartja az egyes generációk speciális igényeit, tudatosan készül a változó igényekre, rugalmas foglalkoztatási formák kerültek az intézkedés által bevezetésre)

20 pont

Az intézkedés átgondoltsága, kidolgozottsága, innovatív jellege

20 pont

Érintetti (stakeholder) megközelítés alkalmazása(A célcsoport belső igényfelmérésen alapuló kiválasztása, célzottsága, a hátrányos helyzetű munkavállalók bevonása a tervezésbe, megvalósításba, civil, vagy egyéb szakmai partneri együttműködés megléte a végrehajtás során)

10 pont

Az intézkedés sikeressége, üzleti előnye(már bevezetett, kipróbált intézkedés, HR/üzleti stratégiai megalapozottság)

10 pont

Illeszkedés a szervezet tágabb esélyegyenlőségi (CSR) tevékenységébe 

10 pont

Az intézkedés szervezeti és társadalmi hatása, hasznossága(A bevont munkavállalói kör nagysága, hosszú távú társadalmi hatás, előítéleteket csökkentő szemléletformálás)

10 pont

A kezdeményezést bemutató videó minősége(a videó és a szöveges pályázat közti összefüggés megléte, a videó megfelel a technikai elvárásoknak, a videó kidolgozottsága, igényessége, további felhasználhatósága,művészi látásmódja)

20 pont

Összesen

100 pont

 

A BEKÜLDENDŐ VIDEÓ TARTALMI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI

A hazai munkahelyi környezetben készült videó film maximum 2 percben, HD minőségben, hiteles módon mutassa be miért és hogyan biztosítja a cég az esélyegyenlőséget, a tudatosan vállalt generációs sokszínűséget. Lehetőleg szerepeljenek a filmben vezetők és munkavállalók egyaránt.

Mikor lesz a későbbiekben is branding célra jól felhasználható egy videó:

-      ha élményközpontú

-      ha bemutatja a vállalati értékeket

-      ha van benne „sztori”

 

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK MÓDJA

A pályázó tudomásul veszi, hogy az elkészített videó beküldésével, vagy nyilvános bemutatásával (a konferencián való vetítésével) okozott esetleges személyiségi, vagy szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A pályázatban résztvevő a pályázati anyag megküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban, rendezvényeken a megküldött videót térítésmentesen felhasználják.

A kitöltött adatlapot elektronikusan az info@mtdtanacsado.hu címre, és a fenti technikai feltételeknek megfelelő videót bármilyen adathordozóra rögzítve postai úton küldhetik el nekünk.

Címünk: mtd Tanácsadó Kft. 1094 Budapest, Angyal u. 13.

Beküldési határidő: 2015. április 30.

További felvilágosítás: Németh Juditnál kérhető

e-mail: nemeth.judit@mtdtanacsado.hu vagy telefonon: (06-30) 201-1199 www.mtdtanacsado.hu, www.eselykonferencia.hu

Palyazati felhivas-generacios sokszinuseg jo gyakorlatok

Pályázati adatlap-Generációs sokszínűségi jó gyakorlatok

Az mtd Tanácsadói Közösség a rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, és az zsűri tagjain kívül harmadik személynek közvetlen formában nem teszi elérhetővé.