slide
tovább ...

Slide 1

Csatlakozzon Egyesületünkhöz!
slide
tovább ...

Slide 2

Vállalati rehabilitációs koordinátor - új, egyedülálló képzés az Esély Akadémián!
slide
tovább ...

Slider 3

Kíváncsi más vállalatok esélyegyenlőségi jó gyakorlataira?
slide
tovább ...

Slider 4

IV. Esélykonferencia, a generációk sokszínűségéről
slide
tovább ...

Slider 5

Diversity Charter Magyarországon
slide
tovább ...

Slider 6

Felelős foglalkoztatók Magyarországon - Diversity Charter
slide
tovább ...

Slider 7

Sokszínű Szervezet TOP 10

Csatlakozás az egyesülethez

A taggá válás menete és feltételei

A belépni szándékozó vállalatnak ki kell töltenie a Belépési nyilatkozatot, melyben kinyilvánítja:

  • az Egyesületbe való belépési szándékát,
  • az Egyesület Alapszabályának elfogadását,
  • a tagdíjfizetési kötelezettség vállalását.

A belépési nyilatkozatot a gyorsabb ügyintézés érdekében akár online is kitöltheti , vagy a kitöltött word dokumentumot (mtd_Egyesület_belepesi_nyilatkoz-at) a Titkársághoz (egyesulet@mtdtanacsado.hu ) kell eljuttatni. A tagsági kérelem elfogadásáról az mtd Egyesület Elnöksége dönt. Az elfogadás után az új tagvállalat részére a tagdíjról kiállított számlát küldünk. Miután a vállalat befizeti a tagdíj összegét, az új egyesületi tag jogosult mindenfajta egyesületi szolgáltatás, kedvezmény igénybevételére, az egyesületi életben való részvételre.

A tagdíjak

A tagdíjak mértékét az mtd Tanácsadói és Vállalati Közösség Egyesület tagjaiból álló Taggyűlés határozza meg naptári évenként. Az egyes vállalatokra vonatkozó tagdíj összege az alkalmazottak száma alapján kerül meghatározásra.

A 2014-re megállapított összegeket az alábbi táblázat tartalmazza.

1., Rendes tagság esetén

Alkalmazottak száma (fő)

Éves tagdíj 2014-ben (Ft)

1-10

19.900

11-50

49.900

51-500

149.900

501-1500

249.900

1500 felett

419.900

Tagok az éves tagdíjat tárgyév január 31-ig kötelesek átutalással az Egyesület bankszámlájára, vagy a házipénztárába befizetni. A tagdíj évközi belépés esetén arányosítva fizetendő, a csatlakozási szándék elnökségi jóváhagyását követő hónap utolsó munkanapjáig.

Magánszemélyek éves tagdíja 9.900 Ft.

Kedvezményes tagság: civil szervezetek 20%, egyetemi/főiskolai hallgatók, GYES-en, GYED-en levő szülők, nagycsaládosok, nyugdíjasok 30% kedvezményt kapnak.

2., Pártoló tagság esetén

a., Magánszemélynek: 5.000 Ft/év
b., Jogi személynek: 50.000 Ft/év

A pártoló tagok, az Egyesülettel kötött támogatási megállapodás keretében az éves minimum tagdíjat kiválthatják (szolgáltatással, természetbeni juttatással, egyéb hozzájárulással).

Tagok az éves tagdíjat tárgyév január 31-ig kötelesek átutalással az Egyesület bankszámlájára, vagy a házipénztárába befizetni. A tagdíj évközi belépés esetén arányosítva fizetendő, a csatlakozás szándék elnökségi jóváhagyását követő hónap utolsó munkanapjáig.

A tagsággal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az mtd Tanácsadói és Vállalati Közösség Egyesület Titkárság munkatársaihoz: egyesulet@mtdtanacsado.hu