slide
tovább ...

Slide 1

Csatlakozzon Egyesületünkhöz!
slide
tovább ...

Slide 2

Vállalati rehabilitációs koordinátor - új, egyedülálló képzés az Esély Akadémián!
slide
tovább ...

Slider 3

Kíváncsi más vállalatok esélyegyenlőségi jó gyakorlataira?
slide
tovább ...

Slider 4

IV. Esélykonferencia, a generációk sokszínűségéről
slide
tovább ...

Slider 5

Diversity Charter Magyarországon
slide
tovább ...

Slider 6

Felelős foglalkoztatók Magyarországon - Diversity Charter
slide
tovább ...

Slider 7

Sokszínű Szervezet TOP 10

Bemutatkozás

Az mtd Tanácsadói és Vállalati Közösség Egyesületet közösségépítési, és tudásmegosztási szándékkal hoztuk létre 2013-ban. Ahogy a neve is mutatja, az Egyesület programjainak megvalósítása során a sokszínűség témája mellett elkötelezett, szakértők, tanácsadók és vállalati gyakorló szakemberek együttgondolkodására épít.

Az Egyesület célja

Az mtd Tanácsadói és Vállalati Közösség Egyesület fő tevékenysége a munkaerő piaci diszkrimináció megelőzése, a munkahelyi esélyegyenlőség, társadalmi sokszínűség előmozdítása a gazdálkodó szervezetek és az állami intézmények körében nonprofit tevékenység gyakorlásával.

Ennek megfelelően az Egyesület céljai:

 • Elősegíteni a hátrányos  helyzetű csoportok részvételének növeléséhez szükséges intézkedéseket a  köz- és felsőoktatásban, valamint segíteni a munkaerő piaci helyzetük javítását, illetvea munkaerő piaci aránytalanságok csökkentését;
 • Diszkriminációval, munkahelyi esélyegyenlőséggel, szervezeti sokszínűséggel, társadalmi fenntarthatósággal, a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával  kapcsolatos tudományos tevékenység végzése, alkalmazott kutatás;
 • A munkahelyi esélyegyenlőség, vállalati felelősségvállalás, befogadó vállalati kultúrák hazai és külföldi jó gyakorlatainak összegyűjtése, terjesztése, közzététele;
 • Ismeretterjesztés, oktatás, tudatformálás a diszkrimináció-mentes, tisztességes és etikus foglalkoztatás, és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, védett csoportok hatékony integrálása érdekében;
 • A munkaerőpiacon hátránnyal élő emberek foglalkoztatási lehetőségeinek, feltételeinek feltárása, javítása, atipikus foglalkoztatási formák terjedésének elősegítése;
 • A társadalmi befogadás, egyenlő bánásmód elvének népszerűsítése vállalatok, intézmények körében;
 • Szemléltetni, hogy a társadalmi fenntarthatóságot célzó diverzitás nagyban hozzájárul a gazdasági fenntarthatósághoz;
 • Közreműködés a felelősen működő vállalatok vonzóbbá tételében, munkáltatói márkájuk építésben;
 • A gazdasági élet szereplőinek ösztönzése a társadalmilag fenntartható, diszkrimináció mentes működésre, díjakkal, elismerésekkel, minősítésekkel, tanúsítványokkal;
 • Tudásbázis, szakmai fórum, országos módszertani központ létrehozása, közösség építés;
 • A hazai demográfiai trendekkel összhangban levő foglalkoztatási  mutatók javítása nonprofit tevékenység gyakorlásával.;
 • Oktatási, szociális területen dolgozó szakemberek diszkrimináció, esélyegyenlőség témában való továbbképzése;
 • Kommunikációs és partneri „híd” szerep betöltése a civil szektor az állam és a versenyszféra között;

Az Egyesület feladatai

Az Egyesület nonprofit feladatai:

 • Felkérésre, vagy saját kezdeményezésből új módszereket, eszközöket és elméleteket fejleszt, illetve alkalmaz a társadalmi fenntarthatósághoz, esélyegyenlőséghez, gazdálkodáshoz kapcsolódó témakörökben;
 • Egyetemek, főiskolák, képző intézmények részére előadást, képzést tart a témában;
 • Szakmai konferenciák, tapasztalatcserék, képzések, műhelymunkák szervezése;
 • Szakmai kiadványok, tájékoztató anyagok, hírlevelek szerkesztése, kiadása, adaptálása, lektorálása;
 • Szakmai klub, közösség építése, az ehhez kapcsolódó rendezvények szervezése;
 • Együttműködés üzleti, kormányzati, társadalmi és egyéb szervezetekkel;
 • Információk gyűjtése, adatbázisok építése;
 • A hátrányos helyzetű csoportok részvételének növeléséhez szükséges intézkedések, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokhoz való hozzáférés előmozdítása;
 • Díjak, elismerések alapítása esélyegyenlőség terén élen járó szervezetek, személyek részére;
 • Közreműködik szervezetek társadalmi felelősségvállalási, sokszínűségi minősítésében;
 • Információáramlás, kapcsolatépítés biztosítása;
 • Országos tanácsadói hálózat felépítése, működtetése;
 • Munkaerő közvetítés hátrányos helyzetű munkavállalók körében;
 • Karrier tanácsadási támogatást nyújt a hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedéséhez;
 • Segítséget nyújt a társadalmi fenntarthatóságot, esélyegyenlőséget elősegítő pályázatok felkutatásában, elkészítésében;
 • Kapcsolattartást és tapasztalatcserét kezdeményez hasonló tevékenységet végző hazai és külföldi szervezetekkel;
 • Sajtón, illetve kommunikációs eszközökön keresztül terjeszti a diszkriminációval, az esélyegyenlőséggel, társadalmi felelősségvállalással, sokszínűséggel összefüggő ismereteket, jó gyakorlatokat;

Az Egyesület kiegészítő jellegű, for-profit feladatai:

 • Cégek, intézmények felkérésére szakértői feladatokat lát el;
 • Elősegíti az esélyegyenlőségi szakemberek felelős vállalatirányítási ismereteinek elmélyítését;
 • Jogi, módszertani HR tanácsadás, esélyegyenlőségi helyzetfeltárás, benchmarking munkáltatók részére;

Az Egyesület Alapszabálya

A taggá válás menete

Jelentkezés tagságra

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Németh Judit, ügyvezető alelnök

30/2011199

nemeth.judit@mtdtanacsado.hu